พยากรณ์ดอกซากุระบานที่สวนฮิโรซากิประจำปี 2024⑩

เมื่อวันที่ 14 เมษายน เมืองฮิโรซากิได้ประกาศการบานของต้นซากุระโซเมโยชิโนะในสวนฮิโรซากิ
ซึ่งจะออกดอกเร็วกว่าปกติแปดวัน
คาดว่าจะบานเต็มที่วันที่ 18 เมษายน!

เทศกาลซากุระฮิโรซากิ 2024 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนถึง 5 พฤษภาคม

ดอกซากุระในสวนฮิโรซากิ (ถ่ายเมื่อวันที่ 14 เมษายน)

เรื่องทั้งหมด