พยากรณ์ดอกซากุระบานที่สวนฮิโรซากิประจำปี 2024 ④

พยากรณ์การบานของดอกซากุระอย่างเป็นทางการจากเมืองฮิโรซากิได้ประกาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2024

ดอกซากุระในสวนฮิโรซากิคาดว่าจะบานเร็วกว่าปกติ 6 วัน

คาดว่าจะออกดอก: 16 เมษายน 2024
คาดว่าจะบานเต็มที่: 21 เมษายน 2024

วันที่ดอกซากุระบานจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและอุณหภูมิ

สำหรับข้อมูลการออกดอกที่ผ่านมา โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่าง
https://www.hirosakipark.com/th/archives/82

เรื่องทั้งหมด